Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2007-02-01

· Koncernens nettoomsättning för 2006 uppgick till 18 592 (2005:
16 319) mnkr. Ökningen förklaras av högre leveranser, främst från den
nya pappersmaskinen i Spanien, och högre priser för tidnings- och
journalpapper.

· Resultatet efter skatt blev 1 459 (1 256) mnkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget
kapital var 9,0 (8,0) %.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie. Föregående år
lämnades en utdelning om 11 kronor.

· Rörelseresultatet blev 2 303 (1 967) mnkr. Förbättringen beror på
höjda tidningspapperspriser och ökade leveranser, vilket motverkades av
högre energikostnader.

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 20 mnkr lägre än under
tredje kvartalet, påverkat av säsongsmässigt högre kostnader inom Holmen
Paper samt förbättrade resultat inom Holmen Kraft och Holmen Skog.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under
fjärde kvartalet. Holmen Papers leveranser var 15 % högre än under 2005,
huvudsakligen som resultat av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna
för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre jämfört med
föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under
fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 9 % högre än under
2005. Priserna var stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser