Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-06-03

Wargöns Bruk

Ny organisation leder till
att 50-talet tjänster tas bort

En åtgärdsplan har beslutats för Wargöns Bruk, som ingår i Holmen Paper
och tillverkar bestruket tryckpapper.

Åtgärdsplanen innebär bland annat att en ny organisation införs. Denna
leder till att ett 50-tal tjänster - utöver de 25 som aviserats i
samband med stängningen av brukets sulfitmassafabrik i höst - tas bort.
Bruket, som är beläget i Vargön i Vänersborgs kommun, sysselsätter för
närvarande 375 personer.

Åtgärdsplanen är en följd av att bruket sedan en tid uppvisar
otillfredsställande lönsamhet och att marknaden för bestruket
tryckpapper präglas av betydande överkapacitet och pressade priser.

Vid sidan av personalminskningen ingår i planen åtgärder för att höja
papperskvaliteten. Brukets kapacitet är 130 000 ton papper per år.

Förhandling om den nya organisationen pågår.

Kontakta gärna Holmen Papers VD Magnus Hall (tel. 011-23 50 00) eller
Wargöns Bruks platschef Rikard Wallin (0521-27 75 00) för ytterligare
Information.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser