2018-09-28

Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2019 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande

Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen

Torbjörn Widmark, Kempestiftelserna

Hans Hedström, Carnegie Fonder

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Årsstämman hålls i Stockholm den 11 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-ansvarig, Holmen, tel. +46 70 482 44 87Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019