2005-09-09

Holmens bolagsstämma den 5 april 2005 beslöt att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Aktieägarna har nu utsett sina representanter i valberedningen.

Inför nästa års ordinarie bolagsstämma har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Per Welin, L E Lundbergföretagen
Alice J. Kempe, Kempestiftelserna
Robert Vikström, Handelsbanken med pensionsstiftelse

Ordförande i valberedningen är Per Welin.

Ordinarie bolagsstämma 2006 hålls i Stockholm den 28 mars.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019