Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-09-09

Holmens bolagsstämma den 5 april 2005 beslöt att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Aktieägarna har nu utsett sina representanter i valberedningen.

Inför nästa års ordinarie bolagsstämma har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Per Welin, L E Lundbergföretagen
Alice J. Kempe, Kempestiftelserna
Robert Vikström, Handelsbanken med pensionsstiftelse

Ordförande i valberedningen är Per Welin.

Ordinarie bolagsstämma 2006 hålls i Stockholm den 28 mars.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser