Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-09-22

Sven Wird har utsetts till ny chef för Holmens koncernstab Teknik.
Han tillräder befattningen den 1 december 2000.

Sven Wird är f n teknisk direktör i Modo Paper AB. Han efterträder
Olle Svensson, som vid kommande årsskifte går i pension.

Bild på Sven Wird kan hämtas på www.holmen.com Pressinfo BildarkivOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser