2011-04-26

Sedan tisdag morgon den 26 april pågår en strejk på Holmen Papers bruk i Madrid. Strejken har tvingat bruket att stoppa produktionen och leveranserna till kund.

Bakgrunden till strejken är beslutet att stänga PM 61, vilket berör cirka 170 medarbetare. Produktionen på maskinen upphörde i slutet av mars.

Strejk är också utlyst till torsdag och lördag denna vecka.

_____________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 011- 23 62 11
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 26 april 2011 kl. 13.10.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019