Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-04-26

Sedan tisdag morgon den 26 april pågår en strejk på Holmen Papers bruk i Madrid. Strejken har tvingat bruket att stoppa produktionen och leveranserna till kund.

Bakgrunden till strejken är beslutet att stänga PM 61, vilket berör cirka 170 medarbetare. Produktionen på maskinen upphörde i slutet av mars.

Strejk är också utlyst till torsdag och lördag denna vecka.

_____________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 011- 23 62 11
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 26 april 2011 kl. 13.10.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser