Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2013-02-12

Staffan Jonsson har utsetts till teknisk direktör och chef för koncernstab Teknik i Holmen. Han tillträder tjänsten den 1 maj.

Staffan Jonsson har arbetat 12 år som platschef på Iggesunds Bruk och har tidigare haft ledande positioner både inom och utanför Holmen-koncernen. Han efterträder Sven Wird som går i pension efter att ha verkat 18 år i företaget.

Tekniske direktören i Holmen ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.

___________________________________________________

Bild på Staffan Jonsson kan hämtas på www.holmen.com/sv/Press/Bildbank/

För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser