Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2009-11-05

Sören Petersson har utsetts till skogsdirektör och chef för Holmen Skog AB. Han tillträder tjänsten den 1 februari 2010.

För närvarande är Sören Petersson virkeschef inom Holmen Skogs region Örnsköldsvik. Han har tidigare varit chef för region Lycksele, är jägmästare och 40 år. Han efterträder Björn Andrén som går i pension efter 12 år som skogsdirektör i Holmen.

Skogsdirektören ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.

Pressbild se www.holmen.com /Press/Holmens Bildbank/Koncernledning.

För ytterligare information kontakta:
Thommy Haglund, personaldirektör Holmen, tel. 070-258 74 78

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 5 november 2009 kl. 17.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser