2005-04-07

Holmens ekonomiska rapportering 2006 sker enligt följande:

2 februari Bokslutsrapport för 2005

27 april Delårsrapport, januari – mars

15 augusti Delårsrapport, januari – juni

8 november Delårsrapport, januari – september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 28 mars.

Årsredovisning för 2005 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019