2003-05-20

Holmens ekonomiska rapportering 2004 sker enligt följande:

  • 3 februari Bokslutsrapport för 2003
  • 29 april Delårsrapport, januari - mars
  • 18 augusti Delårsrapport, januari - juni
  • 28 oktober Delårsrapport, januari - september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 30 mars.

Årsredovisning för 2003 distribueras i början av mars.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019