Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-05-20

Holmens ekonomiska rapportering 2004 sker enligt följande:

  • 3 februari Bokslutsrapport för 2003
  • 29 april Delårsrapport, januari - mars
  • 18 augusti Delårsrapport, januari - juni
  • 28 oktober Delårsrapport, januari - september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 30 mars.

Årsredovisning för 2003 distribueras i början av mars.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser