2002-06-14

Holmens ekonomiska rapportering 2003 sker enligt följande:

  • 5 februari Bokslutsrapport för 2002
  • 7 maj Delårsrapport, januari - mars
  • 20 augusti Delårsrapport, januari - juni
  • 30 oktober Delårsrapport, januari - september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 26 mars.

Årsredovisning för 2002 distribueras i början av mars.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019