Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-06-14

Holmens ekonomiska rapportering 2003 sker enligt följande:

  • 5 februari Bokslutsrapport för 2002
  • 7 maj Delårsrapport, januari - mars
  • 20 augusti Delårsrapport, januari - juni
  • 30 oktober Delårsrapport, januari - september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 26 mars.

Årsredovisning för 2002 distribueras i början av mars.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser