2001-06-26

Holmens ekonomiska rapportering 2002 sker enligt följande:

  • 31 januari Bokslutskommuniké för 2001
  • 29 april Delårsrapport för perioden januari - mars
  • 15 augusti Dito, januari - juni
  • 29 oktober Dito, januari - september

Ordinarie bolagsstämma hålls den 20 mars.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019