Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2007-05-30

Holmens ekonomiska rapportering 2008 sker enligt följande:

6 februari Bokslutsrapport för 2007

7 maj Delårsrapport, januari – mars

13 augusti Delårsrapport, januari – juni

12 november Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 2 april.

Årsredovisning för 2007 utkommer i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser