2007-05-30

Holmens ekonomiska rapportering 2008 sker enligt följande:

6 februari Bokslutsrapport för 2007

7 maj Delårsrapport, januari – mars

13 augusti Delårsrapport, januari – juni

12 november Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 2 april.

Årsredovisning för 2007 utkommer i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019