Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-10-20

Rapportdatum
samt tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2001

Holmens ekonomiska rapportering år 2001 sker enligt följande:

  • 5 februari Bokslutskommuniké för 2000
  • 26 april Delårsrapport för perioden januari - mars
  • 15 augusti Dito, januari - juni
  • 25 oktober Dito, januari - september
  • Ordinarie bolagsstämma hålls den 20 mars.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser