Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-05-19

Produktionen efter branden i Holmen-ägda Bravikens pappersbruk utanför Norrköping återupptas successivt under innevarande vecka.

Branden som utbröt förra söndagen i ett barklager och ett intilliggande träflislager med tillhörande flissilos blev mycket svårsläckt vilket innebar att produktionen stoppades i hela bruket. Massalinjerna och de tre pappersmaskinerna berördes inte direkt av branden men utebliven tillförsel av bland annat färskvatten, ånga och flisråvara framtvingade produktionsstoppet. Kontor och lager har inte skadats av branden. Inga personskador rapporterades förutom en lättare rökskada.

Bedömningen av skadans omfattning pågår. Skadan täcks av koncernens försäkringsskydd.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser