2001-02-26

Holmens personaldirektör Ingalill Landfors avgår med pension den 28
februari 2001.

Thommy Haglund har utsetts till ny personaldirektör och chef för
koncernstab Personal. Haglund är f n personalchef inom ABB Contracting AB
och tillträder den nya befattningen i maj.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel 08 - 666 21 00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019