Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-02-26

Holmens personaldirektör Ingalill Landfors avgår med pension den 28
februari 2001.

Thommy Haglund har utsetts till ny personaldirektör och chef för
koncernstab Personal. Haglund är f n personalchef inom ABB Contracting AB
och tillträder den nya befattningen i maj.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel 08 - 666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser