Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-02-22

Holmen

Ekonomi- och finansdirektör Lennart Svensson har meddelat att han önskar
lämna Holmen-koncernen den 30 juni 2001 för att övergå till annan
verksamhet.

Anders Almgren har utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör och chef
för koncernstab Ekonomi och Finans. Almgren är f n chef för stabens
finansavdelning och tillträder den nya befattningen den 1 april.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel 08 - 666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser