2001-02-22

Holmen

Ekonomi- och finansdirektör Lennart Svensson har meddelat att han önskar
lämna Holmen-koncernen den 30 juni 2001 för att övergå till annan
verksamhet.

Anders Almgren har utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör och chef
för koncernstab Ekonomi och Finans. Almgren är f n chef för stabens
finansavdelning och tillträder den nya befattningen den 1 april.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel 08 - 666 21 00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019