2001-02-12

Filosofie doktor Lars Strömberg har med placering i Stockholm anställts
som miljöchef i Holmen-koncernen. Strömberg tillträder befattningen den 2
maj och ersätter då nuvarande miljöchefen Bengt Hultman som går i pension
den 1 juni.

Lars Strömberg kommer närmast från AssiDomän, där han innehaft motsvarande
befattning sedan 1995. Strömberg var dessförinnan verksam inom bl a STFI
(Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) och ÅF-IPK.

Miljöchefsfunktionen ingår i Holmens koncernstab Teknik med Sven Wird som
Chef.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019