Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-02-12

Filosofie doktor Lars Strömberg har med placering i Stockholm anställts
som miljöchef i Holmen-koncernen. Strömberg tillträder befattningen den 2
maj och ersätter då nuvarande miljöchefen Bengt Hultman som går i pension
den 1 juni.

Lars Strömberg kommer närmast från AssiDomän, där han innehaft motsvarande
befattning sedan 1995. Strömberg var dessförinnan verksam inom bl a STFI
(Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) och ÅF-IPK.

Miljöchefsfunktionen ingår i Holmens koncernstab Teknik med Sven Wird som
Chef.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser