Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-04-06

Lars Ericson har utsetts till chefsjurist och chef för koncernstab Juridik i Holmen AB. Han tillträder befattningen den 18 april 2005. Ericson har samtidigt utsetts till styrelsens sekreterare. Han har sedan 1988 varit bolagsjurist inom staben.

Nuvarande chefsjuristen Johan Flodström har under nära 30 år varit anställd inom staben och är sedan 1986 chefsjurist och styrelsens sekreterare. Han avgår med pension i november och kommer fram till dess att avsluta ett antal ärenden och stå till verkställande direktörens förfogande.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser