Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-07-14

Holmen Paper har utsett Kenneth Ohlsson till ny brukschef för Hallsta pappersbruk.

Kenneth Ohlsson, 49, för närvarande produktionschef för Stora Ensos pappersbruk i Hylte efterträder Hannele Arvonen som lämnar Hallsta i slutet av augusti för nya uppdrag i Holmen-koncernen.

Mikael Wahlgren, produktionschef på Hallsta pappersbruk, kommer att agera tillförordnad brukschef till dess att Kenneth Ohlsson tillträder sin nya befattning senare i höst.

-         Kenneth Ohlsson har lång erfarenhet av vår bransch, både från svenska och utländska bruk. Han kommer att bidra med viktiga erfarenheter vilket blir värdefullt för oss i den framtida utvecklingen av Hallsta pappersbruk och Holmen Paper, säger Arne Wallin, affärsområdeschef för Holmen Paper.

Holmen Paper Hallsta har cirka 600 medarbetare och producerar papper för bland annat magasin, böcker, tidningsbilagor och reklamtryck.

_________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser