Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-05-16

ny koncernstab i Holmen

Holmen har beslutat inrätta en ny koncernstabsfunktion,
IT/Verksamhetsutveckling.
Staben skall offensivt medverka till att utveckla koncernens
informationsstrategi med avseende på de möjligheter som IT-tekniken och
Internet erbjuder för såväl den egna organisationen som i marknadsföringen
av koncernens produkter.

Till chef för den nya stabsfunktionen har utsetts Anders Edstedt, tidigare
IT-direktör inom Modo Paper. Edstedt tillträdde befattningen den 16 maj.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser