Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2012-01-25

Ingegerd Engquist har utsetts till personaldirektör och chef för koncernstab Personal i Holmen AB. Hon tillträder tjänsten den 1 april.

Ingegerd Engquist har arbetat 17 år som personalchef och är sedan 2006 personalchef vid Holmen Paper, koncernens största affärsområde med ansvar för tryckpappersverksamheten. Hon efterträder Thommy Haglund som går i pension efter att i 11 år varit personaldirektör i Holmen.

Personaldirektören i Holmen ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.

Bild på Ingegerd Engquist kan hämtas på www.holmen.com/sv/Press/Bildbank/

____________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser