Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2012-09-27

Holmens kartongbruk i Iggesund effektiviserar verksamheten och minskar personalen från 900 till 800 anställda. Ambitionen är att neddragningen ska kunna ske genom naturlig avgång (pensionsavgångar) under en tvåårsperiod.

-          Vi verkar i en marknad med knivskarp konkurrens och under stor kostnadspress. Våra konkurrensmedel är hög produktkvalitet och hög produktivitet men vi måste också kontinuerligt se över våra kostnader, säger Björn Kvick, VD för affärsområdet Iggesund Paperboard.

Neddragningar sker bland annat genom översyn av arkningsverksamheten och vedhanteringen. Vid bruket har nyligen investerats 2,3 miljarder kronor i en ny sodapanna som lägger grunden för fortsatt konkurrenskraftig verksamhet.

_________________________________________________________
Kontaktpersoner:
Björn Kvick, VD Iggesund Paperboard, tel. 070-673 16 40
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 27 september 2012 kl. 13.45.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser