2004-05-18

Iggesund Timber har sålt sitt 33-procentiga innehav i den franska trägrossisten
Les Bois de la Baltique till SCA Timber.

Försäljningen är ett led i Iggesund Timbers renodling mot furuträvaror och ger ett resultat om 2 Mkr.

Iggesund Timber är Holmens trävarurörelse. Affärsområdet har cirka 100 anställda och nettoomsättningen var 2003 cirka 500 Mkr.

Kapaciteten vid sågverket i Iggesund är 250 000 kubikmeter per år och kunderna återfinns inom främst den västeuropeiska snickeri- och byggnadsindustrin.

Frågor besvaras av Iggesund Timbers VD Håkan Lindh, tel. 0650/280 00, och Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019