Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-05-18

Iggesund Timber har sålt sitt 33-procentiga innehav i den franska trägrossisten
Les Bois de la Baltique till SCA Timber.

Försäljningen är ett led i Iggesund Timbers renodling mot furuträvaror och ger ett resultat om 2 Mkr.

Iggesund Timber är Holmens trävarurörelse. Affärsområdet har cirka 100 anställda och nettoomsättningen var 2003 cirka 500 Mkr.

Kapaciteten vid sågverket i Iggesund är 250 000 kubikmeter per år och kunderna återfinns inom främst den västeuropeiska snickeri- och byggnadsindustrin.

Frågor besvaras av Iggesund Timbers VD Håkan Lindh, tel. 0650/280 00, och Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser