Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-01-07

Iggesund Timber, Holmens affärsområde för produktion och försäljning av
trävaror, har inlett MBL-förhandling om en väsentlig reduktion av
bemanningen.

Cirka 45 personer berörs av den planerade neddragningen, vars främsta
orsak är affärsområdets betydande förluster och den allt sämre marknaden
för svensk trävarunäring.

Den planerade personalneddragningen är en del i ett åtgärdsprogram, som
syftar till att sänka kostnaderna och höja produktiviteten inom Iggesund
Timber.

Holmen kommer att se över de möjligheter som finns för att minska
konsekvenserna av varslen.

Iggesund Timber sysselsätter för närvarande 140 personer.

För ytterligare information, kontakta gärna Johan Hedin, VD Iggesund
Timber. Tel. 0650-280 15, mobil 070-211 08 56.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser