Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2012-06-12

Nu startar driften av Iggesund Paperboards nya sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk, en investering på närmare 2,3 miljarder kr, brukets största investering någonsin.

-          Det känns oerhört skönt att projektet är i hamn och att vi dessutom har lyckats genomföra det på utsatt tid, säger Björn Kvick, chef för Iggesund Paperboard.

Sodapannan är hjärtat i en sulfatmassafabrik, så också på Iggesunds Bruk, där den kvalitetsledande kartongen Invercote tillverkas. Pannan är byggd för ett högre tryck än någon annan sodapanna i Europa. Det ger i sin tur förutsättningar för höjd generering av elektricitet – den nya turbinen ska kunna leverera 520 GWh/år och på sikt göra Iggesunds bruk helt självförsörjande på elektricitet.

Parallellt med investeringen i sodapannan i Iggesund genomför Iggesund Paperboard också en investering på 1,1 miljarder kr i en biobränslepanna vid bruket i Workington, England. Båda investeringarna bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid från de respektive bruken.

__________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, tel. 070-306 48 00
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 12 juni 2012 kl. 11.45.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser