Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-05-23

Holmens kartongrörelse Iggesund Paperboard avser under de närmaste åren minska sin svenska organisation med cirka 110 tjänster i Iggesund och ett 40-tal tjänster i Strömsbruk.

Neddragningarna beräknas kunna ske genom naturlig avgång och pensioneringar. Uppsägningar kan emellertid inte uteslutas.

Medelantalet anställda vid Iggesunds Bruk är 850. Vid Ströms Bruk, som plastbelägger och laminerar kartong, är antalet anställda cirka 130.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser