Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-01-29

Magnus Hall, Holmens VD och koncernchef, har utsetts till ordförande i den europeiska branschorganisationen CEPI. Genom medlemmarna – branschorganisationer i 17 europeiska länder – representerar CEPI cirka 800 små, medelstora och multinationella pappers- och kartongtillverkande företag med totalt 1 200 bruk. Dessa står sammantaget för närmare 30 procent av världens totala pappers- och kartongproduktion.

Magnus Hall tar över ordförandeskapet från och med januari 2008 efter Frits Beurskens, Smurfit Kappa Group, Nederländerna.

- Det blir en intressant uppgift att samla den europeiska pappersindustrin som står inför betydande utmaningar. Framför allt är synpunkterna många på hur skogsråvaran ska användas i framtiden. Just nu är dock det viktigaste att vi får en hanterbar framtida tilldelning av utsläppsrätter utan auktionering, säger Magnus Hall. Det kommer dock att ställa krav på att vi fortsatt minskar våra utsläpp av koldioxid.

CEPI = Confederation of European Paper IndustriesOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser