Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-04-05

Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen på tisdagen fastställdes utdelningen till 10 kronor per aktie.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin, Arne Mårtensson och Bengt Pettersson omvaldes.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.

Bolagsstämman beslöt att inrätta en valberedning. Den ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets tre största ägare per den 31 augusti varje år.

Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid bolagsstämman återges på Holmens hemsida, www.holmen.comOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser