Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-03-17

Holmen och Vattenfall har tecknat långsiktiga avtal om elleveranser och energieffektivisering. Överenskommelsen mellan de två företagen innebär att Holmen under en tioårsperiod – med start nästa år – köper cirka 1,5 TWh el årligen, motsvarande nära hälften av Holmens köpbehov av elkraft. Dessutom ska de två företagen arbeta för ytterligare energi- och processeffektivisering vid Holmens samtliga anläggningar.

Holmen är till cirka en tredjedel självförsörjande på elenergi genom produktion i hel- eller delägda vattenkraftverk samt mottrycksproduktion vid bruken. Koncernens elförbrukning i Sverige uppgick 2004 till cirka 4,3 TWh.

- Detta är ett viktigt avtal för Holmen, som verkar i en omvärld där osäkerheten om framtida elförsörjning är stor, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Vi är glada över att kunna utöka vårt långvariga och goda samarbete med Vattenfall.

I anslutning till leveransavtalet har Holmen och Vattenfall tecknat avtal om gemensamt arbete för energi- och processeffektivisering vid Holmens samtliga anläggningar. Målet är att stärka Holmens konkurrenskraft genom att identifiera och genomföra nya, energibesparande åtgärder.

- Långsiktig energiförsörjning och effektiv förbrukning är viktiga faktorer för våra kunder i basindustrin. Vi gläder oss därför mycket åt att ha fått Holmens fortsatta förtroende i detta samarbete, säger Hans von Uthmann, chef Vattenfall Norden.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser