Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-12-22

Holmen och Vattenfall har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om elleveranser. Överenskommelsen innebär att Holmen under en sexårsperiod – med start 2016 – köper cirka 0,9 TWh el årligen av Vattenfall, motsvarande cirka 30 procent av Holmens köpbehov av elkraft.

Holmen är till cirka en tredjedel självförsörjande på elenergi genom produktion i hel- eller delägda vattenkraftverk samt mottrycksproduktion vid bruken. Koncernens elförbrukning i Sverige uppgick 2009 till cirka 3,9 TWh.

- Detta är ett viktigt avtal för Holmen, som verkar i en omvärld där osäkerheten om framtida elförsörjning är stor, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Vi är glada över att kunna utöka vårt långvariga och goda samarbete med Vattenfall.

- Långsiktig energiförsörjning och effektiv förbrukning är viktiga faktorer för våra kunder i basindustrin. Vi gläder oss därför mycket åt att ha fått Holmens fortsatta förtroende i detta samarbete, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Norden.

För ytterligare information, kontakta:

Brynolf Alexandersson, Holmen Energi , tel 076-110 55 01
Torbjörn Wahlborg, vVD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden, tel 08-739 51 71
Ingela Carlsson, informationsdirektör, Holmen, tel 070-212 9712
Mikael Björnér, pressekreterare Vattenfall Norden, tel 073-054 8229

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 22 december 2010 kl. 08.30.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser