Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2012-06-08

Holmen Paper har tecknat avtal om försäljning av PM 61 vid bruket i Madrid. Köparen är Albayrak Turizm som kommer att montera ned och flytta pappersmaskinen till Turkiet. Nedmonteringen påbörjas efter sommaren och avslutas under första halvåret 2013.

Holmens produktion vid maskinen i Madrid upphörde under 2011.

__________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel 070-323 20 13
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 8 juni 2012 kl.13.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser