2012-06-08

Holmen Paper har tecknat avtal om försäljning av PM 61 vid bruket i Madrid. Köparen är Albayrak Turizm som kommer att montera ned och flytta pappersmaskinen till Turkiet. Nedmonteringen påbörjas efter sommaren och avslutas under första halvåret 2013.

Holmens produktion vid maskinen i Madrid upphörde under 2011.

__________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel 070-323 20 13
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 8 juni 2012 kl.13.00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019