Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-05-30

Holmens tryckpappersrörelse Holmen Paper avser att under en treårsperiod minska organisationen vid Holmen Paper Braviken (pappersbruket i Norrköping) med cirka 50 tjänster.

Neddragningarna beräknas kunna ske genom naturlig avgång och pensioneringar.

Medelantalet anställda vid pappersbruket är 725.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser