Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-12-01

Holmen köper per den 1 december 2005 en andel i vattenkrafttillgångar av Vattenfall för 85 mnkr. Köpet motsvarar en normalårsproduktion om cirka 26 GWh och innebär att Holmen ökar sin andel av kraftproduktionen i Tuggens kraftstation vid Umeälven söder om Lycksele till knappt 22 %.

Holmen äger efter affären vattenkrafttillgångar som motsvarar en normalårsproduktion på 1 116 GWh.

Samtidigt säljer Holmen tillgångar i kraftnät till Vattenfall. Försäljningen medför ett rörelseresultat på cirka 60 mnkr som kommer att redovisas i Holmen Krafts resultat i fjärde kvartalet.

Båda affärerna görs av Holmen Kraft och är ett led i utvecklingen av samarbetet på energiområdet mellan Holmen och Vattenfall.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åke Eklöf, VD Holmen Kraft, tel. 0660/755 01 alt. 070/574 49 44
Alf Lindfors, chef Vattenfall Elproduktion Norden, tel. 08/739 55 70Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser