Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-03-31

Holmen och Statkraft har tecknat ett samarbetsavtal om vindmätning inom fem möjliga vindkraftparker i Norrköpingsområdet. Områdena ligger helt eller delvis på Holmens marker.

Mätningarna påbörjas under hösten 2011 och beslut om eventuellt vidare samarbete kommer att fattas efter utförd vindmätning.

______________
För ytterligare information kontakta:
Brynolf Alexandersson, chef Holmen Energi. tel.076-110 55 01
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 31 mars 2011 kl. 10.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser