2011-03-31

Holmen och Statkraft har tecknat ett samarbetsavtal om vindmätning inom fem möjliga vindkraftparker i Norrköpingsområdet. Områdena ligger helt eller delvis på Holmens marker.

Mätningarna påbörjas under hösten 2011 och beslut om eventuellt vidare samarbete kommer att fattas efter utförd vindmätning.

______________
För ytterligare information kontakta:
Brynolf Alexandersson, chef Holmen Energi. tel.076-110 55 01
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 31 mars 2011 kl. 10.00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019