Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-06-21

Holmen Paper inleder denna vecka förhandlingar för att minska personalstyrkan vid pappersbruket i Hallstavik. Cirka 150 personer berörs av åtgärden.

- Vi måste vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla hög konkurrenskraft och förbättra lönsamheten då marknaden för tryckpapper är fortsatt svag, säger Arne Wallin, affärsområdeschef för Holmen Paper. Tyvärr innebär åtgärderna att ett antal medarbetare får lämna företaget.

Holmen Paper har redan tidigare reducerat bemanningen, förbättrat produktmixen och avvecklat olönsam produktionskapacitet. I Hallsta stängdes returpappershanteringen och en pappersmaskin 2008.

- Vi har lyckats med att ställa om produktionen i Hallsta till mer förädlade produkter inom MF Journal och bokpapper, men för att få acceptabel lönsamhet måste vi också sänka de fasta kostnaderna. I kombination med att vi fortsätter att vidareutveckla våra produkter, bland annat genom en ombyggnad av PM 11, skapar vi förutsättningar för en långsiktigt hållbar framtid för bruket, konstaterar Arne Wallin.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 070 323 20 13

Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070 212 97 12

  ________________

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 21 juni 2010 kl. 11.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser