2005-03-18

Holmen har per den 18 mars 2005 förvärvat Första AP-fondens aktier i Iggesund Kraft. Köpeskillingen uppgår till 41 mnkr. Efter förvärvet är Holmen ägare till samtliga aktier i Iggesund Kraft.

Holmen har redan konsoliderat Iggesund Kraft och förvärvet har endast begränsad effekt på koncernens resultat.

Iggesund Kraft äger helt eller delvis vattenkraftstationer i Ljusnan och Iggesundsån med en årlig elproduktion som motsvarar 170 GWh. Bolaget har varit en så kallad partnerfinansiering som ägts till lika delar av Holmen och Första AP-fonden. Holmen har köpt all producerad kraft.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019