Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-03-18

Holmen har per den 18 mars 2005 förvärvat Första AP-fondens aktier i Iggesund Kraft. Köpeskillingen uppgår till 41 mnkr. Efter förvärvet är Holmen ägare till samtliga aktier i Iggesund Kraft.

Holmen har redan konsoliderat Iggesund Kraft och förvärvet har endast begränsad effekt på koncernens resultat.

Iggesund Kraft äger helt eller delvis vattenkraftstationer i Ljusnan och Iggesundsån med en årlig elproduktion som motsvarar 170 GWh. Bolaget har varit en så kallad partnerfinansiering som ägts till lika delar av Holmen och Första AP-fonden. Holmen har köpt all producerad kraft.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser