Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-03-07

Holmens styrelse har beslutat färdigställa Iggesunds Sågverk genom att
investera
75 Mkr i en ny anläggning för virkessortering. Investeringen görs i
syfte att väsentligt förbättra sågverkets lönsamhet.

Den nu beslutade investeringen ersätter den tidigare aviserade
efterbearbetnings-anläggningen, som var kostnadsberäknad till 175 Mkr.

Den nya anläggningen beräknas kunna tas i drift vid kommande årsskifte.
Samtidigt kommer Iggesund Timber att avveckla sin verksamhet på
Håstaholmen i Hudiksvall.

Som en följd av den nu beslutade investeringen och den planerade
avvecklingen av verksamheten på Håstaholmen kommer Iggesund Timber att
inleda MBL-förhandlingar om personalneddragningar.

För ytterligare information, kontakta gärna Iggesund Timbers VD Johan
Hedin. Tel. 070/211 08 56.

Holmen AB (publ) · Koncernstab Information · Box 5407 · 114 84 Stockholm
Tel: 08 - 666 21 00 · Direkt: 08 - 666 21 15 · Fax: 08 - 666 21 30
E-post: info@holmen.com · www.holmen.comOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser