Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-12-01

Holmen hade den 30 november 2000 genomfört det återköpsprogram som en
extra bolagsstämma beslutade om den 15 augusti 2000.

Totalt 8 885 827 B-aktier, motsvarande tio procent av samtliga aktier i
bolaget, har återköpts till en genomsnittlig kurs av 228 kronor per aktie.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens ekonomi- och
finansdirektör Lennart Svensson.
Tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser