2000-12-01

Holmen hade den 30 november 2000 genomfört det återköpsprogram som en
extra bolagsstämma beslutade om den 15 augusti 2000.

Totalt 8 885 827 B-aktier, motsvarande tio procent av samtliga aktier i
bolaget, har återköpts till en genomsnittlig kurs av 228 kronor per aktie.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens ekonomi- och
finansdirektör Lennart Svensson.
Tel. 08/666 21 00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019