Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-05-21

Holmen har förvärvat 38 procent av det franska returpappersbolaget Llau
Redmat. Köpeskillingen uppgår till cirka tre miljoner euro.

Förvärvet är strategiskt, då det stärker råvaruförsörjningen till
Holmens spanska tidningspappersbruk Papelera Peninsular, vars produktion
till hundra procent baseras på returpapper.

Holmen är sedan tidigare delägare i returpappersbolag i Spanien och
Portugal.

Llau Redmat är verksamt i södra Frankrike, som tillsammans med den
iberiska halvön utgör den naturliga marknaden för anskaffning av det
returpapper Papelera Peninsular använder.

Papelera Peninsular förvärvades av Holmen 2000. Brukets kapacitet uppgår
till 170 000 ton per år och antalet anställda är cirka 225.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens informationsdirektör
Christer Lewell. Tel. 08-666 21 15.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser