Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-04-12

Holmens bolagsstämma Utdelning elva kronor

Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen AB på onsdagen fastställdes
utdelningen till elva kronor per aktie.

Ledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Arne Mårtensson,
Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg omvaldes. Per Ericson,
verkställande direktör och koncernchef i Holmen, nyvaldes.

Vid konstituerande sammanträde efter bolagsstämman omvaldes Fredrik
Lundberg till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser