Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-12-12

Ändrar investeringsbeslut för Iggesunds Sågverk

Holmens styrelse beslutade på onsdagen att ändra beslutet från december
2000 om att nu investera 175 Mkr i en efterbearbetningsanläggning vid
sågverket i Iggesund.

Det nya beslutet innebär att verksamheten drivs vidare i nuvarande form
samtidigt som möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar skall
tas till vara.

Beslutet fattades med hänvisning till affärsområdet Iggesund Timbers
otillfredsställande lönsamhet under senare år samt den genuina osäkerhet
som präglar den svenska trävaruindustrin.

Holmen kommer nu att göra en fördjupad utredning avseende bl a
kostnadsläge samt marknads- och teknikfrågor. Därefter kommer beslut att
fattas om den fortsatta utvecklingen. Avsikten är att färdigställa
sågverket.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Göran Lundin, Holmens VD och
koncernchef. Tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser