Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-02-03

Göran Lundin, Holmens VD och koncernchef, har meddelat styrelsen att han önskar lämna sin befattning den 31 mars 2004.

Göran Lundin föreslås kvarstå som styrelseledamot i Holmen.

Magnus Hall har av styrelsen utsetts till ny VD och koncernchef i Holmen från den
1 april och föreslås bli ny styrelseledamot i bolaget.

Magnus Hall är civilingenjör och VD för affärsområdet Holmen Paper. Han anställdes i Holmen 1985.

Styrelsen har samtidigt utsett Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, till vice VD i Holmen.

Till ny VD i Holmen Paper har utsetts Arne Wallin, platschef för Bravikens Pappersbruk.

Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg:
- Göran Lundin har gjort ett mycket gediget arbete som VD och befäst Holmens position som ett av de mest lönsamma skogsindustriföretagen i Europa. Hans djupa kunskap, goda omdöme och kraftfulla ledarskap har betytt oerhört mycket för företaget. Jag är glad att Göran Lundin förklarat sig beredd att kvarstå i Holmens styrelse. Magnus Hall har gjort ett utmärkt arbete som ansvarig för Holmen Paper och valet av honom som ny VD borgar för kontinuitet vad gäller Holmens inriktning.

För ytterligare information, kontakta gärna styrelsens ordförande Fredrik Lundberg, tel. 08/463 06 00, VD och koncernchef Göran Lundin, tel. 08/666 21 00, och tillträdande VD och koncernchef Magnus Hall, tel. 011/23 50 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser