Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-03-22

Skog, Människor och Produkter är huvudingångar för den som besöker nya www.holmen.com. Holmen har blivit enklare att nå och förstå i och med lanseringen av den nya hemsidan.

- Ambitionen har varit att förenkla och förtydliga, säger informationsdirektör Ingela Carlsson. Våra besökare ska snabbt nå den tjänst, information eller person de söker. Vårt omfattande hållbarhetsarbete sätts in i sitt sammanhang på ett tydligt sätt med närvaro på alla sidor.

För aktieägare och investerare finns omfattande data och praktiska verktyg. Skogsägaren kan snabbt få goda råd om skogsskötsel eller logga in på sina personliga sidor, pappers- och kartongköpare guidas med enkla verktyg till ett bra produktval. Och den personliga kontakten är alltid nära.

__________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser