Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-01-13

Håkan Lindh, för närvarande tillförordnad VD inom Iggesund Timber, har utsetts till VD för affärsområdet som ingår i Holmen och utgör koncernens trävarurörelse.

Lindh tillträder befattningen omgående.

Iggesund Timber har cirka 85 anställda i Sverige och kapaciteten vid sågverket i Iggesund är 250 000 kubikmeter per år.

Kontakta gärna Holmens VD och koncernchef Göran Lundin eller personaldirektör Thommy Haglund för ytterligare information. Tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser