Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-08-15

Håkan Lindh, för närvarande marknadschef inom Iggesund Timber, har
utsetts till tillförordnad VD för affärsområdet som ingår i Holmen och
utgör koncernens trävarurörelse.

Lindh tillträder den nya befattningen den 15 september och blir
samtidigt medlem i koncernledningen. Han efterträder Johan Hedin, som på
egen begäran lämnar Holmen och övergår till verksamhet utanför koncernen.

Iggesund Timber omsatte 572 Mkr 2002 och har cirka 85 anställda i Sverige.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef
Göran Lundin eller personaldirektör Thommy Haglund. Tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser