2003-08-15

Håkan Lindh, för närvarande marknadschef inom Iggesund Timber, har
utsetts till tillförordnad VD för affärsområdet som ingår i Holmen och
utgör koncernens trävarurörelse.

Lindh tillträder den nya befattningen den 15 september och blir
samtidigt medlem i koncernledningen. Han efterträder Johan Hedin, som på
egen begäran lämnar Holmen och övergår till verksamhet utanför koncernen.

Iggesund Timber omsatte 572 Mkr 2002 och har cirka 85 anställda i Sverige.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef
Göran Lundin eller personaldirektör Thommy Haglund. Tel. 08/666 21 00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019