Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-11-09

Styrelsen i Holmen har utsett Göran Lundin till ny verkställande
direktör och koncernchef i Holmen. Lundin har sedan den 1 juni i år
varit vice verkställande direktör och tillträder befattningen idag.
Göran Lundin efterträder Per Ericson. Eftersom Ericson lämnat
befattningen som koncernchef kommer han också att lämna Holmens
styrelse.

Göran Lundin har mångårig anställning i Holmen och har bl a varit chef
för pappersbruken Wargön, Hallsta och Braviken. Under perioden 1989 -
2001 var han verkställande direktör i affärsområdet Holmen Paper, som
omfattar koncernens tidnings- och journalpappersrörelse.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Lundberg (ordförande i
styrelsen för Holmen AB) och Göran Lundin
kl. 9 15 - 11 idag. Tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser