Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-08-09

Sedan EU-kommissionen godkänt försäljningen av Holmens 50-procentiga
aktieinnehav i finpappersföretaget Modo Paper till Metsä-Serla, slutfördes
affären på onsdagen i Helsingfors.

Försäljningspriset för aktierna uppgår till 6 500 Mkr och det bokförda
värdet utgör cirka 4 500 Mkr. Försäljningen medför en realisationsvinst om
cirka 2 000 Mkr, motsvarande cirka 22 kronor per aktie.

Avyttringen av aktieinnehavet är ett led i den strategi som Holmens
styrelse lade fast i januari 1999.

Holmens VD och koncernchef Per Ericson:

- Holmens strategi innebär fokusering på tidnings- och journalpapper samt
kartong. Inom dessa områden skall Holmen fortsätta att växa. Den nu
genomförda försäljningen ökar möjligheterna att med kraft genomföra denna
strategi. Detta har i juli i år tagit sig uttryck i förvärvet av det
spanska tidningspappersföretaget Papelera Peninsular.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser