Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-06-24

Den tidigare aviserade strukturförändringen vid Hallsta Pappersbruk har varit föremål för MBL-förhandling. Förhandlingarna är nu avslutade och förändringen kommer att genomföras enligt plan. Holmen Paper kommer därmed att fullfölja sina avsikter att ställa av pappersproduktionen på PM 2 och stänga returpapperslinjen från och med den 1 november i år.

Strukturförändringen innebär att tillverkningen av standard tidningspapper i Hallsta minskar och att PM 2:s produktion av bland annat bokpapper behålls men flyttas till en större maskin. Detta tillsammans med andra produktomläggningar i affärsområdet bidrar till att Holmen Papers totala produktion av standard tidningspapper minskar med 150 000 årston.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser