Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-11-16

Holmen har tidigare resultatfört och betalat beloppet

Den kostnad, som följer av att EU-domstolen idag har fastställt EU-
kommissionens beslut i det s k kartongmålet, resultatfördes av dåvarande
MoDo 1994. Beloppet har tidigare inbetalats. Detta innebär att dagens dom
inte får några effekter på Holmens framtida resultat.

EU-kommissionen fann 1994 att ett 20-tal europeiska kartongproducenter
deltagit i otillåten samverkan under tiden 1986-1990.

Konkurrensskadeavgiften var för MoDos del 22,7 miljoner euro.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser