2000-11-16

Holmen har tidigare resultatfört och betalat beloppet

Den kostnad, som följer av att EU-domstolen idag har fastställt EU-
kommissionens beslut i det s k kartongmålet, resultatfördes av dåvarande
MoDo 1994. Beloppet har tidigare inbetalats. Detta innebär att dagens dom
inte får några effekter på Holmens framtida resultat.

EU-kommissionen fann 1994 att ett 20-tal europeiska kartongproducenter
deltagit i otillåten samverkan under tiden 1986-1990.

Konkurrensskadeavgiften var för MoDos del 22,7 miljoner euro.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019